Categorii
Biblice De meditat ...

Proverbe 13:6


Dreptatea îl protejează pe cel integru, dar răutatea îl răstoarnă pe cel păcătos.
Proverbe 13:6 NTR

http://bible.com/126/pro.13.6.NTR