Categorii
Biblice De meditat ...

Ioan 6:37


Tot ce-Mi dă Tatăl va ajunge la Mine, iar pe cel ce vine la Mine nu-l voi alunga niciodată afară.
Ioan 6:37 NTR

http://bible.com/126/jhn.6.37.NTR

Categorii
Biblice De meditat ...

Romani 8:35


Cine ne va despărți de dragostea lui Cristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau persecuția, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau pericolul, sau sabia?
Romani 8:35 NTR

http://bible.com/126/rom.8.35.NTR

Categorii
Biblice De meditat ...

Psalmii 139:23-24


Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi frământările! Vezi dacă sunt pe o cale idolatră și condu-mă pe calea veșniciei !
Psalmii 139:23‭-‬24 NTR

http://bible.com/126/psa.139.23-24.NTR

Categorii
Biblice De meditat ...

Maleahi 3:10


Aduceți însă toate zeciuielile în vistierie, ca să fie hrană în Casa Mea. Puneți-Mă astfel la încercare, zice Domnul Oștirilor, și veți vedea dacă nu voi deschide pentru voi stăvilarele cerului și dacă nu voi turna peste voi binecuvântare până nu veți mai avea loc unde s-o țineți!
Maleahi 3:10 NTR

http://bible.com/126/mal.3.10.NTR

Categorii
Biblice De meditat ...

1 Corinteni 13:1


Chiar dacă aș vorbi în limbile oamenilor și ale îngerilor, dar n-am dragoste, am devenit o goarnă de aramă răsunătoare sau un țambal zdrăngănitor.
1 Corinteni 13:1 NTR

http://bible.com/126/1co.13.1.NTR

Categorii
Biblice De meditat ...

Galateni 6:2


Purtați-vă poverile unii altora și veți împlini astfel legea lui Cristos.
Galateni 6:2 NTR

http://bible.com/126/gal.6.2.NTR

Categorii
Biblice De meditat ...

Proverbe 21:2


Orice cale a omului este dreaptă în ochii lui, dar Cel Ce cântărește inimile este Domnul .
Proverbe 21:2 NTR

http://bible.com/126/pro.21.2.NTR

Categorii
Biblice De meditat ...

Efeseni 4:26-27


„Mâniați-vă, dar nu păcătuiți!“ Să nu apună soarele peste mânia voastră, nici să nu dați vreun prilej diavolului !
Efeseni 4:26‭-‬27 NTR

http://bible.com/126/eph.4.26-27.NTR

Categorii
Biblice De meditat ...

2 Corinteni 5:14-15


Căci dragostea lui Cristos ne constrânge, întrucât considerăm că, dacă Unul a murit în locul tuturor, toți deci au murit. El a murit pentru toți, astfel încât cei vii să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel Ce a murit și a fost înviat pentru ei.
2 Corinteni 5:14‭-‬15 NTR

http://bible.com/126/2co.5.14-15.NTR

Categorii
Biblice De meditat ...

Filipeni 4:13


Pot totul prin Cel Care mă întărește.
Filipeni 4:13 NTR

http://bible.com/126/php.4.13.NTR