Categorii
Biblice De meditat ...

Ieremia 17:10


Eu, Domnul , cercetez inima și încerc rărunchii, ca să dau fiecăruia după căile lui, după rodul faptelor lui.
Ieremia 17:10 NTR

http://bible.com/126/jer.17.10.NTR

Categorii
Uncategorized

2 Timotei 1:7


Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de stăpânire de sine.
2 Timotei 1:7 NTR

http://bible.com/126/2ti.1.7.NTR

Categorii
Biblice De meditat ...

Psalm 5:11-12


Să se bucure toți cei ce se adăpostesc în Tine! Pe vecie să strige de bucurie! Ocrotește-i Tu, ca să strige de bucurie toți cei ce iubesc Numele Tău. Căci Tu îl binecuvântezi pe cel drept, Doamne , îl înconjori cu bunăvoința Ta precum un scut.
Psalmii 5:11‭-‬12 NTR

http://bible.com/126/psa.5.11-12.NTR

Categorii
Biblice De meditat ...

Evrri 13:5-6


Felul vostru de viață să fie fără iubire de bani! Fiți mulțumiți cu ce aveți, pentru că El a spus: „Nicidecum nu te voi lăsa, și nicidecum nu te voi părăsi!“ Astfel, putem spune plini de încredere: „Domnul este ajutorul meu. Nu mă voi teme! Ce-mi va face omul?!“
Evrei 13:5‭-‬6 NTR

http://bible.com/126/heb.13.5-6.NTR

Categorii
Biblice De meditat ...

Ioan 3:20-21


Căci oricine săvârșește rele urăște Lumina și nu vine la Lumină, ca să nu i se dea în vileag faptele. Dar cel ce trăiește adevărul vine la Lumină, ca să-i fie dezvăluite faptele, fiindcă sunt înfăptuite în Dumnezeu.
Ioan 3:20‭-‬21 NTR

http://bible.com/126/jhn.3.20-21.NTR

Categorii
De meditat ... Leadership

Obiceiurile celor care au rezultate bune

http://wp.me/p4laE-c5X

Categorii
Biblice De meditat ...

Iacob 1:5-6


Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, Care dă tuturor cu generozitate și fără să mustre, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, fiindcă cel ce se îndoiește este ca valul mării, purtat de vânt și împins încoace și încolo.
Iacov 1:5‭-‬6 NTR

http://bible.com/126/jas.1.5-6.NTR

Categorii
Biblice De meditat ...

1 Ioan 2:1-2


Copilașii mei, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți . Dar dacă cineva păcătuiește, avem la Tatăl un Apărător , pe Isus Cristos cel drept. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.
I Ioan 2:1‭-‬2 NTR

http://bible.com/126/1jn.2.1-2.NTR

Categorii
Biblice De meditat ...

Galateni 5:16-17


Zic dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul și nu împliniţi poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului, și Duhul, împotriva firii pământești; sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteţi face tot ce voiţi.
Galateni 5:16‭-‬17 VDC

http://bible.com/191/gal.5.16-17.VDC

Categorii
Biblice De meditat ...

1Ioan 4:13-15


Prin aceasta știm că rămânem în El, și El în noi: prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. Iar noi am văzut și mărturisim că Tatăl L-a trimis pe Fiul ca Mântuitor al lumii. Dacă cineva mărturisește că Isus este Fiul lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu rămâne în el, iar el în Dumnezeu.
I Ioan 4:13‭-‬15 NTR

http://bible.com/126/1jn.4.13-15.NTR