Categorii
Biblice De meditat ... Leadership Resurse

O MĂRTURIE PUTERNICĂ PRODUCE O IMPRESIE PUTERNICĂ

Joi 06.12.2012

 

O MĂRTURIE PUTERNICĂ PRODUCE O IMPRESIE PUTERNICĂ

 

Matei 14:1  În vremea aceea, cârmuitorul Irod a auzit vorbindu-se despre Isus;

2  şi a zis slujitorilor săi: „Acesta este Ioan Botezătorul! A înviat din morţi, şi de aceea se fac minuni prin el.”

 

O mărturie puternică, la fel ca cea a lui Ioan Botezătorul produce o impresie puternica – Irod auzind despre Isus, crede că este Ioan Botezătorul înviat din morţi. Hmmm. Ce înţeleg de aici? Cel puţin două aspecte, dacă nu cumva trei.

Pe de o parte, Irod realizează că acţiunile condamnării şi execuţiei lui Ioan nu pot suprima influenţa pe care proorocul a impregnat-o în mediul înconjurător şi chiar şi în conştiinţa lui. Cu alte cuvinte nici un sistem omenesc de guvernare nu poate opri lucrarea pe care Dumnezeu o face prin oamenii Lui, chiar dacă sunt omorâţi. Ba dimpotrivă!

Pe de altă parte, pe cât era de stricat Irod, ca şi rege, în fiinţa lui lăuntrică  sălăşluia o parte bună ce se simţea atrasă de mesajul şi mustrările lui Ioan Botezătorul. Această mică licărire de lumină lăuntrică a fost stinsă de marea nehotărâre a tetrahului Galileii, Irod Antipa:

Marcu 6:20  căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl ştia om neprihănit şi sfânt; îl ocrotea, şi, când îl auzea, de multe ori sta în cumpănă, neştiind ce să facă; şi-l asculta cu plăcere.

Luca 9:7  Cârmuitorul Irod a auzit vorbindu-se despre toate lucrurile săvârşite de Isus, şi sta în cumpănă, neştiind ce să creadă. Căci unii ziceau că a înviat Ioan din morţi,

Nu am înţeles până acum de ce Dumnezeu este atât de categoric împotriva celor cu inima împărţită. Astfel de oameni iau cele mai dezastruoase decizii în nehotărârea lor: Irod, cu tot cu părerea lui de rău, taie capul celui mai mare prooroc, lui Ioan Botezătorul, Pilat, cu tot cu părerea lui de rău, vrând să facă pe plac iudeilor, trimite la moarte prin răstignire pe Isus Christos, Fiul lui Dumnezeu, Domnul Domnilor şi Împăratul Împăraţilor. Oh, Doamne, fereşte-mă de o inimă împărţită şi ajută-mă să fiu o mărturie puternică!