Categorii
Biblice De meditat ... Resurse

2 – Povestea Nașterii Domnului Isus

Povestea Nașterii Domnului Isus continuă cu povestea familiei Lui, cu cea a celor doi părinți pământești, Iosif și Maria.

Iosif

Iosif este caracterizat de o neprihănire ce nu vrea să facă rău semenului și de o disponibilitate ieșită din comun. Neprihănirea lui îl determină să se frământe cum să o lase pe ascuns pe Maria, pentru a nu o acuza de infidelitate. Fariseii și cărturarii din vremea lui aveau o neprihănire ce marginalizau pe păcătos. Când Fariseii îl interoghează pe orbul vindecat din naștere, pentru că acesta nu le dă răspunsurile așteptate de ei aceștia îl apostrofează și îl dau afară

Ioan 9:28, 34 Ei l-au ocărît, şi i-au zis: „Tu eşti ucenicul Lui, noi sîntem ucenicii lui Moise.  „Tu eşti născut cu totul în păcat”, i-au răspuns ei, „şi vrei să ne înveţi pe noi?” Şi l-au dat afară.

Disponibilitatea lui Iosif se vede atunci când Îngerul Domnului îi strică de câteva ori planurile omenești, iar el ascultă de fiecare dată. Prima dată renunță la o părăsi pe Maria. A doua oară renunță la mediul bun de afaceri din cetatea Betleem, era tâmplar – probabil avea primele comenzi de lucru, și pleacă în Egipt. A treia oară, pe când s-a acomodat în Egipt, îngerul îl cheamă înapoi în țară.

 

Maria

Maria este caracterizată de dedicare

Luk 1:38 Maria a zis: „Iată, roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele tale!” Şi îngerul a plecat dela ea.

Acceptarea planului lui Dumnezeu i-a făcut praf toate planurile omenești și a adus pericolul pierderii lui Iosif, iubitul și bărbatul vieții ei. Maria se pleacă sub voia lui Dumnezeu și aduce binecuvântare pentru noi toți fiind purtătoarea și născătoarea Fiului lui Dumnezeu.

 

Maria este în același timp o persoană umilă

Luk 1:46-48 Şi Maria a zis: „Sufletul meu măreşte pe Domnul,  şi mi se bucură duhul în Dumnezeu, Mîntuitorul meu,  pentrucă a privit spre starea smerită a roabei Sale.

Povestea Nașterii Domnului Isus este o poveste despre părinții Lui, Iosif și Maria care ne învață că dacă vrem să fim cu adevărați fericiți trebuie să supunem voia noastră voiei Lui și să avem o neprihănire ce dorește binele păcătosului…

 

Categorii
Uncategorized

Iosif si puterea de a ierta (articol engleza)

[The following is an excerpt from A Walk Thru the Life of Joseph: The Power of Forgiveness, a small group study guide from Walk Thru the Bible and Baker Books.
© 2009 by Walk Thru the Bible]

[ De citit comentariile la post-ul initial, mai ales primul…]

Identity is a complicated thing. Our self-awareness is profoundly shaped by who our family is, by where we come from, and by the work we do, among other factors. So when a person is raised in a dysfunctional family, is removed from his or her own culture, and has to work in a dead-end job, self-identity takes a triple hit. Such trauma could have lasting impact on the person and ripple effects into future generations.

Joseph could have checked „all of the above”—a background of abuse, social disadvantages, and hopeless situations—and resigned himself to an obscure, tedious life. Apparently he didn’t. He probably couldn’t allow himself to. He was driven by a high calling and a firm belief that God was worthy of his obedience and loyalty, regardless of apparent setbacks.

If anyone ever had a right to be eaten away by bitterness, Joseph certainly did. Most of his brothers wanted him dead, especially after he told them of the dreams of glory God had given him. They settled for sending him away to a distant land in chains—sold him to some traders who took him to Egypt. Anything, as long as they didn’t have to deal with him. And their venomous attitude toward him resulted in long, painful years as an outsider of extremely low means.

Some people wear their offenses on their sleeves for the rest of their lives. They were betrayed or slighted in the past, and they never quite get over it. Their zeal for vindication, for vengeance, or even for simple justice consumes them. They may say they believe in God’s sovereignty, but they blame the people who hurt them as if God had abandoned them in their circumstances. They are firm believers in the adage that „a leopard can’t change its spots.” And their lack of mercy does nothing to help them heal from their wounds. In fact, it only deepens them.

restul aici

http://www.biblestudytools.com/bible-study/topical-studies/josephs-family-fiasco-trusting-god-in-a-painful-process-11625644.html?utm_source=Bible%20Study%20Tools%20Weekly&utm_medium=email&utm_campaign=09/18/2012