Categorii
Biblice De meditat ... Resurse

2 – Povestea Nașterii Domnului Isus

Povestea Nașterii Domnului Isus continuă cu povestea familiei Lui, cu cea a celor doi părinți pământești, Iosif și Maria.

Iosif

Iosif este caracterizat de o neprihănire ce nu vrea să facă rău semenului și de o disponibilitate ieșită din comun. Neprihănirea lui îl determină să se frământe cum să o lase pe ascuns pe Maria, pentru a nu o acuza de infidelitate. Fariseii și cărturarii din vremea lui aveau o neprihănire ce marginalizau pe păcătos. Când Fariseii îl interoghează pe orbul vindecat din naștere, pentru că acesta nu le dă răspunsurile așteptate de ei aceștia îl apostrofează și îl dau afară

Ioan 9:28, 34 Ei l-au ocărît, şi i-au zis: „Tu eşti ucenicul Lui, noi sîntem ucenicii lui Moise.  „Tu eşti născut cu totul în păcat”, i-au răspuns ei, „şi vrei să ne înveţi pe noi?” Şi l-au dat afară.

Disponibilitatea lui Iosif se vede atunci când Îngerul Domnului îi strică de câteva ori planurile omenești, iar el ascultă de fiecare dată. Prima dată renunță la o părăsi pe Maria. A doua oară renunță la mediul bun de afaceri din cetatea Betleem, era tâmplar – probabil avea primele comenzi de lucru, și pleacă în Egipt. A treia oară, pe când s-a acomodat în Egipt, îngerul îl cheamă înapoi în țară.

 

Maria

Maria este caracterizată de dedicare

Luk 1:38 Maria a zis: „Iată, roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele tale!” Şi îngerul a plecat dela ea.

Acceptarea planului lui Dumnezeu i-a făcut praf toate planurile omenești și a adus pericolul pierderii lui Iosif, iubitul și bărbatul vieții ei. Maria se pleacă sub voia lui Dumnezeu și aduce binecuvântare pentru noi toți fiind purtătoarea și născătoarea Fiului lui Dumnezeu.

 

Maria este în același timp o persoană umilă

Luk 1:46-48 Şi Maria a zis: „Sufletul meu măreşte pe Domnul,  şi mi se bucură duhul în Dumnezeu, Mîntuitorul meu,  pentrucă a privit spre starea smerită a roabei Sale.

Povestea Nașterii Domnului Isus este o poveste despre părinții Lui, Iosif și Maria care ne învață că dacă vrem să fim cu adevărați fericiți trebuie să supunem voia noastră voiei Lui și să avem o neprihănire ce dorește binele păcătosului…

 

Categorii
Biblice De meditat ... Resurse

1 – Povestea Nașterii Domnului Isus

Matei 1:1-17

Povestea Nașterii Domnului Isus este o poveste care nu a început ieri și nu se termină mâine. Dumnezeu condensează sute de ani de istorie, de la Avraam la Nașterea lui Isus în câteva versete pentru ca noi să înțelegem că această poveste este mai veche decât ne-am aștepta. Această poveste se va termina în veșnicie cu imnul de adorare a celor 24 de bătrâni, a celor 4 făpturi vii, a miilor de îngeri și a marii gloate ce nu putea fi numărată…

Povestea Nașterii Domnului Isus este o poveste a harului! În toată această înșiruire de nume apare numele a patru femei, ce nu au o istorie tocmai de vrednică de povestit, dar lui Isus nu-i este rușine cu neamurile Lui…

Tamar este cea dintâi femeie ce o găsim în genealogia relatată de Matei.

Tamar este femeia care luptă pentru o familie, dar sorții îi sunt împotrivă. Primul soț, Er, moare datorită răutății lui, fiind pedepsit de Domnul. Al doilea soț, Onan, îi împărtășește soarta. Pe când să se căsătorească cu Șela, probabil că Iuda se găndește că nora asta e o pacoste la casa lui, lăsându-l fără fii, așa că o trimite în casa tatălui ei și o condamnă la o viață de văduvie. Tamar luptă pentru familie și biruiește… Răsplata ei vor fi doi fii care pun bazele seminției  Iuda.

Rahav

Rahav, a doua femeie din genealogia Domnului, reprezintă pe cei care au o etichetă grea și un trecut păcătos, dar care nu se împiedică în asta pentru a-L căuta pe adevăratul Dumnezeu și a crede în El. Exemplul ei ne arată că nici Dumnezeu nu se împiedică în trecutul cuiva, ci onorează pe cei care cred în El. O vom regăsi în lista eroilor credinței din Evrei 11 și cu siguranță în cerul  lui Dumnezeu.

Rut

Rut este a treia femeie din genealogia din Matei. Ea reprezintă pe cei străini și săraci. Rut moabita nu era dintre fiicele lui Israel, iar condiția ei materială o determină să culeagă spice din urma secerătorilor. Dumnezeu o răsplătește pentru credincioșia ei, făcând să se întâmple ca ogorul de pe care a cules spice să fie a lui Boaz, cel mai blând și bogat bărbat din Betleem. Rut devine străbunica lui David și strămoașa Domnului Isus…

 

Batșeba

Batșeba reprezintă pe toți acei care nu au drept să fie în Casa Împăratului. Ea ajunge în familia numeroasă a lui David datorită farmecelor frumuseței ei. Deși în pericol atunci când Adonia, fiul Haghitei se autoîncoronează, ea rămâne în Casa Împăratului datorită faptului că se agață de promisiunile făcute ei în Numele Domnului.

1Regi 1:13 Du-te, intră la împăratul David, şi spune-i: „Împărate, domnul meu, n’ai jurat tu roabei tale, zicînd: „Fiul tău Solomon va împărăţi după mine, şi va şedea pe scaunul meu de domnie?” 

 

Povestea Nașterii Domnului Isus n-a început ieri și nu se termină mâine. Această poveste începe cu neamurile Domnului și continuă cu familia Lui. Această poveste vorbește despre har