Categorii
Resurse

Comori org – Update Mai 2014

 

Cu ajutorul Domnului, trimitem ultimele articole traduse şi publicate pe site:

Luptător activ sau un simplu spectator? – de Philippe Laügt

Încurajare pentru părinți – de Frank B. Hole

Formalism sau convingere? – de Benjamin Rossel

Trăind pentru sine sau pentru Hristos? – din revista „The Bible Treasury”

Plinătatea lui Dumnezeu pentru un vas golit – de C. H. Mackintosh

Iotam, împărat al lui Iuda – din revista „Cercetați Scripturile”

Acuila și Priscila – de Harm Wilts

Dependența – din „Culegere de gânduri” de J. N. Darby

Partea a II-a – din „Ce trebuie să aibă loc în curând” de Joachim Setzer (va urma)

Capitolul 54. Anglia – din „Istoria Bisericii” de Andrew Miller

 

Categorii
Istorica Mapamond

LECTURA OBLIGATOREI Rusia, „duşmanul natural” al României – un articol interesant de pe Historia.ro

Iata mai jos fragmente din articol

În cazul textului scris de Pamfil Şeicaru în anii ’70 şi publicat în 2002-2003 într-o revistă de la München (în trei părţi: „Un tratat cu Rusia?”, „Amintiri pentru prezent și viitor”, „Relațiile româno-ruse”), text sesizat nouă de George Stanca, invocarea actualităţii nu ţine numai de profunzimile textului. Ţine şi de o potriveală neobişnuită de împrejurări.

Neîndoielnic, Pamfil Şeicaru a scris despre relaţiile româno-ruse într-un timp când Occidentul se iluziona în privinţa blândeții internaţionale a URSS. Mai demult profet al pericolului întruchipat de bolşevismul moscovit, Pamfil Şeicaru încearcă şi reuşeşte să demonstreze că:

1) Uniunea Sovietică nu-i altceva decât Rusia ţaristă botezată altfel.
2) Rusia ţaristă s-a definit prin incapacitatea de a accede la orânduirile europene şi, poate, şi de aceea, a fost un stat eminamente cuceritor și militarist.

Pentru a demonstra tezele sale, Pamfil Şeicaru convoacă o bibliografie semnificativă: de la clasicii literaturii ruse până la cercetătorii contemporani ai Imperiului de la Răsărit. Eseul său e o luare în răspăr a tuturor celor care, în trecut (Nicolae Titulescu) sau în prezentul său (liderii Occidentali), au crezut și cred că Uniunea Sovietică e altceva decât Rusia în travesti roşu.

[…]

Un stat cuceritor şi militarist

Deci, începând de la 1792, am avut de vecin pe Nistru imperiul Rusiei, spre marea noastră neno­rocire. Găsesc de mare folos pentru orice român şi, îndeosebi pentru cei cari sunt stăpâniţi de ambiţii politice, adică de a conduce desti­nele ţării, să ci­tească un pasaj din Essais sur l’Historire de la Civilisation Russe, de Paul Miliukov, profesor la Uni­ver­si­tatea din Moscova şi, în acelaşi timp, şeful par­tidului Ca­de­ţilor, adică al liberalilor, cari preco­nizau o Monarhie Con­stituţională. Lucrarea acestui istoric rus de mare autoritate a apărut în traducerea fran­ceză în 1901, editura V. Girard şi E. Briere.

[…]

Impe­ria­­lismul moscovit nu se poate con­juga la trecut

Prima critică a culturii occidentale, prima atitudine cate­goric şi total ostilă faţă de Europa, a făcut-o Odoievski în Nopţi ruseşti, prin gura eroului Faust, care nu are nimic comun cu Faust al lui Goethe, numele dat eroului în inten­ţia autorului este ales pentru a indica trăsătura fundamen­tală a eroului rus: căutarea pasională a adevărului. Voi face câ­teva citate menite să ilustreze atitudinea tuturor gân­di­torilor ruşi faţă de Europa de la 1825 şi până azi, indiferent de etichetele ideologice; ele repre­zintă o con­stantă moscovită faţă de Occident.

[…]

„Istoria ne-a făcut garda civilizaţiei europene împotriva năvălirii asiatice“

Rămâne, în nepăsarea faţă de un vecin care ne vrea ex­terminarea, un glas izolat, o atitudine de ade­vă­rat om de Stat, articolul lui Take Io­nescu, „Duş­manul natural”, publi­cat în 1900, care azi rămâne de o dramatică actualitate, ca un strigăt de a veghea: Naţie, ia seama, duşmanul stă la pândă!

[…]

RUSIA MEREU ACEEAŞI CA STRUCTURĂ ŞI CA TENDINŢE

Este o constatare pe care o facem din cunoaş­terea popoarelor: dacă revoluţiile constituie un factor de accelerare a schimbărilor care se produc în struc­­tura societăţilor, natura popoarelor, aşa cum a fost ea modelată de experienţa lor istorică, nu se schimbă. În ce priveşte Rusia, avem o lucrare scrisă de unul dintre cei mai pătrunzători observatori, mar­chizul de Custine, care a publicatLa Russie en 1839, adică acum 133 de ani. În Rusia ţaristă nu s-a putut publica în traducere şi s-a citit numai în cer­curile restrânse ale aristocraţiei.

Abia în 1930 s-a publicat în traducere la Moscova de către „Socie­tatea deţinuţilor şi exilaţilor politici”, care în prefaţă au calificat La Russie en 1839 drept „Cartea cea mai inteligentă ce s-a scris asupra Ru­siei de un stră­in”. şi abia în 1946 s-a publicat o e­diţie prescurtată – dar inalterată –, în franceză, a căr­ţii marchizului de Custine, sub titlulLettre de Russie, care, dat fiind climatul politic din Franţa, nu a avut succesul pe ca­re l-a avut în Rusia traducerea cărţii La Russie en 1839.

[…]

„În Rusia secretul prezidează tot“

S-a schimbat ceva în 133 de ani, în afară de vo­cabularul tiraniei? Ai impresia că s-a accentuat lipsa de respect a demnităţii omeneşti.

Custine observa sub ordinea perfectă garantată printr-o supunere totală „energicul sentiment de o­poziţie care trebuis să germineze în sufletele obici­nuite să reflecteze în tăcerea despotismului”.

Pentru tot articolul

http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/rusia-dusmanul-natural-al-romaniei-rusia-azi-uniunea-sovietica-ieri-rus

Categorii
Misiune

Chemarea Siberiei: un misionar român între buryati – Crestinul Azi Update

2 mai 2014
Ulan-Ude, Buryatia

Era o dimineață friguroasă de început de ianuarie. Cineva a bătut la ușă. Când Adriana a deschis, Andrei stătea în fața ușii cu câteva plase în mână. L-a poftit în casă, a intrat și…a rămas pentru 3 luni. Andrei este buryat, are 21 de ani și este din Cita, oraș la peste 650 km est de Ulan-Ude. Pe când avea 9 ani, o verișoară cu câțiva ani mai mare, supărată în urma unei neînțelegeri dintre ei, a turnat pe el benzină și i-a dat foc. Arsurile i-au afectat aproape tot corpul de la brâu în jos, în unele locuri în profunzime până aproape la os. Când a ajuns la spital, medicii au vrut să-i amputeze picioarele și i-au dat șanse mici de supraviețuire. Doar un medic rezident tânăr a riscat, la operat și la luat sub supravegherea lui. Andrei a supraviețuit. Au urmat ani de zile petrecuti prin spitale, au intervenit complicații, au urmat peste 50 de operații, transplanturi de mușchi și piele de nu i-a mai rămas aproape nici o parte de corp fără cicatrice în afară de față și palme. Apoi alți câțiva ani de zile petrecuți în casa de copii (tata murise, mama alcoolică fusese decăzută din drepturile părintești). În urmă cu vreo trei ani a auzit prima dată Evanghelia, s-a întors la Dumnezeu în septembrie 2013, după care a trecut prin două centre de reabilitare, Chita și Ulan-Ude – avusese probleme și cu acoolul, și cu drogurile. În centrul de reabilitare din Ulan-Ude l-am cunoscut și eu, după ce Naomi Teodora si Ioana Ruth veniseră într-o joi seara acasă de la întălnirea de adolescenți și tineri și mi-au povestit despre el – Andrei își spusese mărturia acolo.

Continuarea articolului

Chemarea Siberiei: un misionar român între buryati

Categorii
Istorica Romanesti

59 de ani de la infiintarea Pactului de la Varsovia

Pactul de la Varșovia sau Tratatul de la Varșovia, numit în mod oficial Tratatul de prietenie, cooperare și asistență mutuală a fost o alianță militară a țărilor din Europa Răsăriteană și din Blocul Răsăritean, care voiau să se apere împotriva amenințării pe care o percepeau din partea alianței NATO (care a fost fondată în 1949). Crearea Pactului de la Varșovia a fost grăbită de integrarea Germaniei de Vest „remilitarizată” în NATO prin ratificarea de către țările ocidentale a Înțelegerilor de la ParisTratatul de la Varșovia a fost inițiat de către Nikita Hrușciov în 1955 și a fost semnat la Varșovia pe 14 mai 1955.

Pactul și-a încetat existența pe 3 martie 1991 și a fost în mod oficial dizolvat la întâlnirea de la Praga, pe 1 iulie 1991.

Warsaw Pact Logo.svg

Toate statele comuniste ale Europei Răsăritene au semnat acest pact, (cu excepția Iugoslaviei). Membrii Pactului de la Varșovia și-au luat angajamentul să se apere unii pe alții, dacă unul sau mai mulți dintre ei erau atacați. Tratatul declara de asemenea că semnatarii își bazau relațiile pe principiul neintervenției în afacerile interne și pe respectul suveranițății și independenței naționale – până la urmă, aceste principii vor fi încălcate mai târziu în cazul intervențiilor din Ungaria – (1956) șiCehoslovacia – (1968).

Albania a încetat să mai fie membru activ al alianței în 1961 ca urmare a rupturii chino-sovietice, criză în care regimul durstalinist din Albania s-a situat de partea Chinei. Albania s-a retras în mod oficial din Pact în 1968.

Restul articolui de pe Wikipedia

http://ro.wikipedia.org/wiki/Pactul_de_la_Var%C8%99ovia

Categorii
Istorica

Prăbușirea imperiului britanic – Historia Update

Prăbușirea marelui imperiu britanic – care dispare aproape complet până la mijlocul anilor ’60 – poate fi pusă în directă legătură cu impacul celui de-al doilea război mondial. Înfrângerile suferite de englezi în Europa și Asia între 1940 și 1942 au distrus independența economică și financiară a Marii Britanii, adevărata bază a sistemului imperial.

Deși Marea Britanie a supraviețuit conflagrației mondiale, bogăția, prestigiul și autoritatea ei au fost reduse în mod semnficativ. De asemenea, războiul distrusese și vechiul echilibru al puterilor pe care securitatea britanică – atât externe, cât și internă – se bazase. Și deși Marea Britanie s-a aflat de partea taberei victorioase, înfrângerea Germaniei fusese de fapt rezultatul eforturilor depuse de americani și sovietici, în timp ce înfrângerea Japoniei a fost aproape în totalitate un triumf american.

1947: pierderea Indiei

Cel mai important semnal de alarmă pentru englezi a fost retragerea din India, din 1947. În timpul războiului, englezii mobilizaseră resursele Indiei pentru susținerea eforturilor de război și au reușit să se opună eforturilor pentru independență ale Congresului Național Indian. Cu toate acestea,  pentru a câștiga sprijinul celui mai important partid din India, englezii promiseseră că vor acorda independența țării odată ce războiul se va fi terminat. Însă de fapt ei sperau că India independentă va rămâne în sfera de influență a fostei metropole, păstrându-și rolul în sistemul de apărare a imperiului.

Restul articolului click pe link

http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/prabu-irea-imperiului-britanic

 

 

Categorii
Carti Evenimente crestine

Povestiri biblice pentru copii de J. C. Ryle

Se poate gasi de cumparat in format ebook pe Amazon

Cartea este tradusa de cativa baieti din Arad ce au libraria crestina gramma.ro

 

 

Categorii
Evenimente crestine Misiune Resurse Romanesti

AWANA – Conferinta nationala a liderilor – Crestinul Azi Update

afis

Categorii
Evenimente crestine Resurse Romanesti

Admitere la Institutul Teologic Baptist din Bucuresti – Crestinul Azi Update

Categorii
@IT

iPhone 6S cu ecran curbat? – TechCafe Update

smartphone apple iphone 6s

Conform site-ului Japonez Macotakara, viitorul varf de gama al Apple va adopta un ecran curbat.

Telefonul iPhone 6S va incorpora un display curbat ce se va modela dupa forma rotunjita a acestuia. Aceasta idee vine de la carcasa Squair Curvaceous Bumper ce protejeaza telefonul intr-un design curbat. Alte surse sustin ca Apple va construi viitorul smartphone cu si mai multe colturi rotunjite.

 

Ecranul curbat al dispozitivului nu va fi la fel de curbat ca al telefoanelor Samsung Galaxy Round si LG G FlexApple nu este o companie care sa riste atat de mult fara un motiv destul de bun dar daca aceste zvonuri sunt reale este posibil sa fie necesar ca ecranul in sine sa fie curbat la colturi pentru a se potrivi perfect cu carcasa.

 

Pe langa aceste zvonuri, ne putem astepta ca Apple sa foloseasca un ecran cu o diagonala mai mare. Mai multe informatii aparute in presa sustin ca Apple va lansa dou noi modele iPhone in acest an – unul cu un ecran de 4.7 inci iar altul cu un ecran de 5.5 inci.

Sursa: http://www.techcafe.ro/portabile/iphone-6s-va-avea-un-ecran-curbat-potrivit-unor-zvonuri/

 

 

Categorii
@IT

ZDX-X800 – TechCafe Update

ZDX

ZDX Communication a lansat recent un smartphone cu procesor octa-core numit ZDX-X800. Specificatiile sale sunt ceva mai slabe decat ale predecesorului sau 6S, insa paleta de culori aleasa este una mai potrivita. Designul sau ar trebui sa atraga atentia oamenilor.

Nu este nimic special in ceea ce priveste exteriorul telefonului ZDX-X800. Carcasa este din plastic si aluminiu in partea de mijloc. Acest tip de design devinind din ce in ce mai comun.

 

Conform rapoartelor oficiale, ZDX-X800 are 6,9 mm si va fi vandut in trei variante de culoare: albastru inchis, argintiu si auriu.

 

Spre deosebire de 6S, X800 foloseste un procesor octa-core MTK MT6592, cu o frecventa de 1,7 GHz, iar ecranul sau este mult mai mic, in jur de 5 inci. Are o rezolutie de 720 pixeli, o memorie RAM de 2GB si 16GB capacitate de stocare. Are, de asemenea, o camera frontala de 13MP si suport dual SIM.

 

Acest telefon este vandut in China la un pret de 150 de euro.

Sursa: http://www.techcafe.ro/portabile/zdx-lanseaza-in-sfarsit-nou-sau-dispozitiv-zdx-x800/