Categorii
Biblice De meditat ...

Ioan 3:20-21


Căci oricine săvârșește rele urăște Lumina și nu vine la Lumină, ca să nu i se dea în vileag faptele. Dar cel ce trăiește adevărul vine la Lumină, ca să-i fie dezvăluite faptele, fiindcă sunt înfăptuite în Dumnezeu.
Ioan 3:20‭-‬21 NTR

http://bible.com/126/jhn.3.20-21.NTR

Categorii
De meditat ... Leadership

Obiceiurile celor care au rezultate bune

http://wp.me/p4laE-c5X

Categorii
Biblice De meditat ...

Iacob 1:5-6


Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, Care dă tuturor cu generozitate și fără să mustre, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, fiindcă cel ce se îndoiește este ca valul mării, purtat de vânt și împins încoace și încolo.
Iacov 1:5‭-‬6 NTR

http://bible.com/126/jas.1.5-6.NTR

Categorii
Biblice De meditat ...

1 Ioan 2:1-2


Copilașii mei, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți . Dar dacă cineva păcătuiește, avem la Tatăl un Apărător , pe Isus Cristos cel drept. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.
I Ioan 2:1‭-‬2 NTR

http://bible.com/126/1jn.2.1-2.NTR

Categorii
Biblice De meditat ...

Galateni 5:16-17


Zic dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul și nu împliniţi poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului, și Duhul, împotriva firii pământești; sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteţi face tot ce voiţi.
Galateni 5:16‭-‬17 VDC

http://bible.com/191/gal.5.16-17.VDC

Categorii
Biblice De meditat ...

1Ioan 4:13-15


Prin aceasta știm că rămânem în El, și El în noi: prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. Iar noi am văzut și mărturisim că Tatăl L-a trimis pe Fiul ca Mântuitor al lumii. Dacă cineva mărturisește că Isus este Fiul lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu rămâne în el, iar el în Dumnezeu.
I Ioan 4:13‭-‬15 NTR

http://bible.com/126/1jn.4.13-15.NTR

Categorii
Biblice De meditat ...

Luca 6:35-36


Voi însă iubiți-vă dușmanii, faceți bine și împrumutați, fără să mai așteptați nimic în schimb! Astfel, răsplata voastră va fi mare și veți fi fii ai Celui Preaînalt, fiindcă El este bun și cu cei nerecunoscători și răi. Fiți milostivi, tot așa cum și Tatăl vostru este milostiv.
Luca 6:35‭-‬36 NTR

http://bible.com/126/luk.6.35-36.NTR

Categorii
Biblice De meditat ...

1 Ioan 2:5-6


Dar cine păzește Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită; prin aceasta știm că suntem în El. Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus.
1 Ioan 2:5‭-‬6 VDC

http://bible.com/191/1jn.2.5-6.VDC

Categorii
Biblice De meditat ...

Coloseni 1:16


pentru că prin El au fost create toate lucrurile, în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie conducători , fie autorități. Toate au fost create prin El și pentru El.
Coloseni 1:16 NTR

http://bible.com/126/col.1.16.NTR

Categorii
Biblice De meditat ...

Psalmi 68:5


În Lăcașul Său cel sfânt, Dumnezeu este tatăl orfanilor și apărătorul văduvelor.
Psalmii 68:5 NTR

http://bible.com/126/psa.68.5.NTR