Categorii
Resurse

Comori org – Update Mai 2014

 

Cu ajutorul Domnului, trimitem ultimele articole traduse şi publicate pe site:

Luptător activ sau un simplu spectator? – de Philippe Laügt

Încurajare pentru părinți – de Frank B. Hole

Formalism sau convingere? – de Benjamin Rossel

Trăind pentru sine sau pentru Hristos? – din revista „The Bible Treasury”

Plinătatea lui Dumnezeu pentru un vas golit – de C. H. Mackintosh

Iotam, împărat al lui Iuda – din revista „Cercetați Scripturile”

Acuila și Priscila – de Harm Wilts

Dependența – din „Culegere de gânduri” de J. N. Darby

Partea a II-a – din „Ce trebuie să aibă loc în curând” de Joachim Setzer (va urma)

Capitolul 54. Anglia – din „Istoria Bisericii” de Andrew Miller

 

Categorii
Resurse Romanesti

Comori.org – Martie update

Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl gloriei, să vă dea duh de înţelepciune şi de descoperire în cunoaşterea Lui, luminând ochii inimii voastre, ca să ştiţi ce este speranţa chemării Lui, ce este bogăţia gloriei moştenirii Lui în sfinţi şi ce este nemărginita mărime a puterii Lui faţă de noi, care credem

Efeseni 1:17-19

Cu ajutorul Domnului, trimitem ultimele articole traduse şi publicate pe site:

Străjerii – de Paul Fuzier

 

Cum păstrăm bucuria? – de L. M. Grant

 

Răpirea – de Hamilton Smith

 

Vom fi ca El – de D. Smărăndescu

 

Hristos și Mireasa Lui – de Hamilton Smith

 

Umblarea credinciosului – de B. Dincescu

Mulțumirea – de Philippe Laügt

Iată Omul! – de A. C. Gaebelein

 

Evangheliile sinoptice – din „De la Geneza la Apocalipsa” de Samuel Ridout

 

Capitolul 52. Valdezii – din „Istoria Bisericii” de Andrew Miller

Capitolul 53. Reforma în Insulele Britanice – din „Istoria Bisericii” de Andrew Miller

Categorii
Resurse

Comori.org – Update

Cu ajutorul Domnului, trimitem ultimele articole traduse şi publicate pe site.

Pentru că necazul nostru uşor de o clipă lucrează pentru noi, mai presus de orice măsură, o greutate eternă de glorie, noi privind nu la cele văzute, ci la cele nevăzute; pentru că cele văzute sunt trecătoare,
dar cele nevăzute sunt eterne
” 2 Corinteni 4:17,18

 

Predicarea – de Edwin Cross

Hendrik L. Heijkoop – de Edwin Cross

Noi am privit gloria Lui – de Norman Andreson

Evlavia acasă – de W. J. Hocking

 

Cărţile poetice – din „De la Geneza la Apocalipsa” de Samuel Ridout

Homosexualitatea – de pe site-ul bibliquest.org

Capitolele 5-8 – din „Cântarea Cântărilor” de Alfred Guignard

Capitolul 51. Marele progres al reformei – din „Istoria Bisericii” de Andrew Miller

Categorii
Biblice Resurse

Comori – update

 

Articole publicate recent:

Rămâne rugăciunea mea fără răspuns? – de Jean Koechlin

O predică din patru cuvinte – de Charles Stanley

Apolo – de Philippe Laügt

Cântarea Cântărilor – Capitolele 2-4 – de Alfred Guignard (va urma)

 

Psalmii 73-76 – din „Ce ne spun Psalmii” de Paul Grobety (va urma)

Bucuria – din „Culegere de gânduri” de J. N. Darby (va urma)

„Cuvintele Tale au fost găsite şi eu le-am mâncat; şi cuvântul Tău a fost pentru mine veselia şi bucuria inimii mele!” (Ieremia 15:16)

Categorii
Resurse

Comori.org – Update

 

Articole publicate recent:

Creștin din toată inima – de L. M. Grant

Rugăciunea scurtă – de W. J. Hocking

 

Deviza unui lucrător – de C. H. Mackintosh

Nici urmă de egoism – de J.N. Darby

Izolarea – de C. H. Mackintosh

Iosif și Maria – de Harm Wilts

Psalmul 72 – din „Ce ne spun Psalmii” de Paul Grobety (va urma)

Capitolul 49. Reforma în Elveția de limbă franceză – din „Istoria Bisericii” de A. Miller (va urma)

„Dacă vorbeşte cineva, să fie ca şi cuvinte ale lui Dumnezeu; dacă slujeşte cineva, să fie ca din puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca în toate să fie glorificat Dumnezeu prin Isus Hristos, ale Căruia sunt gloria şi puterea, în vecii vecilor! Amin.” (1 Petru 4:11)

Categorii
Resurse

Comori.org update

„Mănâncă miere, fiul meu, pentru că este bună; şi un fagure este dulce pentru cerul gurii tale. Tot aşa, cunoaşte înţelepciunea pentru sufletul tău; dacă ai găsit-o, va fi un viitor şi aşteptarea ta nu va fi zadarnică.”

(Proverbe 24:13,14)

Articole publicate recent:

„Căutați Fața Mea” – de J.A. Trench

„Duh, suflet și trup“ – de H.C. Anstey

Ce este moartea? – de J.N. Darby

Zaharia și Elisabeta – de Harm Wilts

Psalmii 69-71 – de Paul Grobety

Capitolul 46. Consiliul de la Trento – din „Istoria Bisericii” de A. Miller

Capitolul 47. Interimatul – din „Istoria Bisericii” de A. Miller

Capitolul 48. Efectele reformei din Germania asupra națiunilor Europei – din „Istoria Bisericii” de A. Miller

Categorii
Biblice De meditat ... Resurse

Psalmul 73 – comentariu

Omul care aproape a alunecat – Psalmul 73

Un Articol de Hamilton Smith

Scriitorul deschide acest psalm frumos cu o afirmaţie simplă, dar binecuvântată, referitoare la Dumnezeu şi încheie cu o concluzie fericită care îl priveşte pe el. „În adevăr, Dumnezeu este bun” este afirmaţia primului verset; „Dar pentru mine este bine să mă apropii de Dumnezeu” este concluzia ultimului verset. Dacă acceptăm afirmaţia, trebuie să fim de acord şi cu concluzia.

Totuşi, afirmaţia nu este o declaraţie generală a bunătăţii lui Dumnezeu faţă de făpturile Lui – oricât de adevărată ar fi aceasta – ci este o subliniere a faptului că „Dumnezeu este bun faţă de Israel, faţă de cei cu inima curată”. Scopul măreţ al psalmului este să arate bunătatea nemărginită a lui Dumnezeu faţă de copiii Săi, în ciuda împrejurărilor dificile prin care s-ar putea să treacă, sau a necazurilor cu care s-ar putea confrunta şi a suferinţelor pe care s-ar putea să fie chemaţi să le îndure.

Însă acest adevăr trebuie învăţat prin experienţă. Astfel, psalmistul relatează experienţele prin care a învăţat aceste două mari adevăruri. Primul adevăr este că în ciuda răului care predomină, Dumnezeu este bun cu copiii Lui, de unde urmează şi al doilea adevăr, acela că în mijlocul răului persistent, Dumnezeu este resursa copiilor Săi.

Psalmistul deschide istoria experienţelor sale spunându-ne că pe când îşi vedea de drumul său printr-o lume rea, a venit o zi în care picioarele aproape i-au alunecat (versetul 2). Este scris „pentru că strâmtă este poarta şi îngustă este calea care duce la viaţă” şi aceasta era la fel de adevărat pentru psalmistul evlavios din vremea lui, cât şi pentru creştinul călător din zilele noastre. Pe o cărare îngustă nu este nevoie decât de un singur pas greşit într-o parte pentru a te abate de la drum. Pentru a aluneca de pe calea îngustă nu este nevoie să comiţi o greşeală gravă, pe care alţii să o notifice. Cărarea psalmistului nu a fost marcată de niciun eşec semnificativ care l-ar fi făcut de ruşine în ochii lumii; niciun cuvânt mânios sau neîngăduit nu s-au găsit în gura lui, care i-ar fi trădat starea inimii, însă, cu toate acestea, el aproape a alunecat. Dacă nu ar fi fost mărturisirea lui, nimeni nu ar fi ştiut aceasta din purtarea şi vorbirea lui.

Restul articolului pe

comori.org

Sau AICI